Ontstaan VZG

Het ontstaan van de Vrije Zendings Gemeente te Ossenzijl.

VZG I

De Vrije Zendings Gemeenten in Nederland vinden hun oorsprong in het evangelisatiewerk van Ds. Jan de Liefde, o.a. oprichter van de stichting Tot Heil des Volks te Amsterdam. In 1861 werden broeder Dirk de Gilde en zijn echtgenote Maria H. Hooms uitgezonden naar Noordwest Overijsel om daar in de verschillende dorpen en buurtschappen het evangelie te brengen. Omdat de verkondiging van het evangelie niet gebonden was aan een kerk of richting, werd dit “vrije zending” genoemd. Deze benaming vindt men ook terug in de naam van de gemeente. In 1863 is de Vrije Zendings Gemeente te Ossenzijl ontstaan. Op deze plaats, de toenmalige boerderij van Koendert Zijlstra, werd in dit dorp voor het eerst het evangelie gebracht. De eerste jaren werden in een houten kerkje diensten gehouden. Het huidige kerkgebouw dateert van 1918.