ANBI

Naam: Vrije Zending Gemeente

Adres: Hoofdstraat 10 – 8376 HA – Ossenzijl

RSIN: 8058.27.754

Doelstelling: Het gehoorzamen, eren, verheerlijken en aanbidden van de Heer onze God. Het verkondigen en uitdragen van het evangelie van Jezus Christus dichtbij en veraf. De gemeente toe te rusten en op te bouwen in een levende relatie met onze Schepper, de gemeente te laten groeien naar het beeld van de Heere Jezus.

Hoofdlijnen beleidsplan en verslag uitgeoefende activiteiten.                                                  Op elke zondag wordt een gemeentelijke samenkomst georganiseerd. De voorganger gaat eens per drie weken en daarnaast op de christelijk feestdagen voor in de dienst. Hij ondersteunt de leden en vrienden van de gemeente op pastoraal terrein. De ouderlingen dragen mede pastorale verantwoordelijkheid voor de gemeente. Het bestuur regelt de zakelijke aangelegenheden zoals  het beheer van de gebouwen en de financiële zaken. Daarnaast worden Bijbelstudies, huiskringen, zondagsschool en andere activiteiten, voor zover mogelijk, georganiseerd die zoveel mogelijk bijdragen aan het doel van de gemeente. De Raad, bestaande uit voorganger, bestuur en ouderlingen, komt één keer per twee maanden, en indien noodzakelijk vaker, bij elkaar om de stand van zaken in de gemeente te bespreken. Jaarlijks wordt de ledenvergadering, doorgaans in februari, gehouden waarin verantwoording voor het gevoerde beleid aan de leden wordt afgelegd. Indien noodzakelijk wordt er een extra ledenvergadering gehouden.

Jaarverslag   2017

Inkomsten                                   27.283

 Uitgaven        

Aflossing                 1.134

Div.kosten              2.051

Boodschappen          495

Gas,water,elektr.  2.602

Rente                            448

Gemeente Bel.          831

Onderhoud             2.002

Sprekers                15.254

Zangcommissie      1.003

Zondagschool            245

Giften                          697

_______

Totaal                     26.761          26.761

   Positief resultaat                            522

Jaarverslag   2018

Inkomsten                                   31.234

 Uitgaven        

Aflossing                  1.134

Div.kosten               3.639

Boodschappen       1.241

Gas,water,elektr.   2.684

Rente                            414

Gemeente Bel.           787

Onderhoud                 187

Sprekers                14.817

Zangcommissie      1.010

Zondagschool            674

Giften                       1.669

_______

Totaal                     28.256           28.256

   Positief resultaat                          2.978

Begroting  2019        

Aflossing                  1.100

Div.kosten               1.150

Boodschappen           600

Gas,water,elektr.   2.600

Rente                            450

Gemeente Bel.          850

Onderhoud             2.200

Sprekers                15.000

Verzekeringen            650

Zangcommissie      1.000

Zondagsschool            600

Giften                       1.500

_______

Totaal                     27.700

Er zijn twee gebouwen, namelijk het kerkgebouw, en een kleiner gebouw, waarin vergaderingen, zondagsschool, kinderopvang en andere activiteiten worden gehouden. De grootste post betreft de vergoeding voor de voorganger en de gastsprekers. Deze post staat ten dienste van de gemeente voor de zondagse diensten, het pastorale werk, bijbelstudie, huiskringen en dergelijke.