Contactinformatie

20170326_101636                                                                                                        Voorganger:

G. de Haan
Slingerbos 8
8331 DS Steenwijk
06-18937513
vzgossenzijl@gmail.com

Voorzitter:

B. Kooij
0561-477714
familiekooij@home.nl

Secretaris / secretaresse: Marinus van der Wal

Preekvoorziening: Marinus van der Wal – Tel. 0561-477408

Penningmeester: Joop Post – Tel. 06-20323373 – NL48RABO0139096124

Ouderlingen:

H.J. Wardenier Tel. 0561-477338
hendrikjanenlutjen@home.nl

Henk Kuit Tel. 0561-477365

Bert Hijkoop Tel. 06-51179951

Organisten:Organist

Lutjen Wardenier – Tel. 0561-477338

Dirk Kuit en Ina Kuit – Tel. 0561-850169

Bert Hijkoop – Tel. 06-51179951

Redactie:

Lutjen Wardenier en Geertje van der Weide

e-mail: geertjevanderweide@ziggo.nl